Voorwaarden

 • Elk ticket bevat een unieke barcode, die éénmalig wordt toegekend. De toegang wordt geweigerd bij een nagemaakt, gekopieerd of hergebruikt ticket. Fraude wordt vervolgd door het gerecht.
 • De overheidsmaatregelen mbt covid die op de datum van het festival gelden zijn strikt van toepassing, ook als deze maatregelen wijzigen tussen de datum van de aankoop van uw ticket en de datum van het festival. Indien de verplichting van het ‘Covid Safe Ticket/Corona Certificate’ van kracht is op de datum van het festival, dan is dit document (vb. via een app of document) noodzakelijk om samen met uw toegangsticket te tonen en geldig te laten scannen om toegang te krijgen. Fraude wordt vervolgd door het gerecht.
 • Tickets worden niet geheel of gedeeltelijk terugbetaald, vervangen of omgeruild, ook niet bij programmawijzigingen, programma-annulaties of overmachtsituaties van DIVINO, de organisatoren, artiesten of festivalbezoekers.
 • De organisator en derden betrokken bij de organisatie van dit evenement kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, ziekte en/of schade die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het festivalterrein.
 • Enkel de organisator en de voorverkoopkanalen vermeld op www.divinonight.be zijn erkende verkoopkanalen en kunnen administratiekosten aanrekenen. Niet erkende verkopers of doorverkopers worden door de organisator aangeklaagd en gerechtelijk vervolgd. Koop geen tickets via niet erkende (door)verkoopkanalen of personen. Elk ticket is persoonsgebonden en kan dus niet doorverkocht of doorgegeven worden aan een andere persoon.
 • Professionele camera’s en opnameapparatuur, glas, blik, flessen, paraplu’s, wapens, scherpe voorwerpen, drones, vuurwerk, lasers, verfbommen, zelf meegebrachte drank en voedsel zijn niet toegelaten op het festivalterrein. De securitymedewerkers bepalen wat niet toegelaten is en hebben het recht deze voorwerpen (tijdelijk) af te nemen. Betreding tot het festivalterrein impliceert instemming met mogelijke aftasting door de securitymedewerkers. Bij weigering tot aftasting kan de toegang u ontzegd worden zonder teruggave van het inkomgeld. Als securitymedewerkers u van de festivalsite verwijderen, heeft u geen recht meer om de festivalsite opnieuw te betreden.
 • Het maken van vuur en bij wet verboden producten zijn niet toegelaten op en rond het festivalterrein. Stroomgeneratoren, geluidsinstallaties, andere geluidsbronnen (vuvuzela’s,…) en dieren zijn niet toegelaten op het festivalterrein.
 • Heeft u minderjarigen bij, dan bent u ten alle tijden verantwoordelijk voor hen. Elke aanwezige dient een geldig toegangsticket te hebben, eventueel aangevuld met een geldig ‘Covid Safe Ticket’ indien dit verplicht is door de overheid op de datum van het evenement.
 • Alcoholische drank mag in geen geval verkocht of aangeboden worden aan of genuttigd worden door -16-jarigen. 16- en 17-jarigen mogen van alcoholische dranken enkel bier en wijn consumeren. 
 • Indien er een incident is of u voelt zich onveilig, dan kan u zich melden bij een medewerker. Geweld of grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd op het festival.
 • Op dit publiekelijk evenement kan u zonder uitdrukkelijke toestemming gefilmd of gefotografeerd worden. Hier kan u geen rechten aan ontlenen.
 • In een uitzonderlijk geval van nood: volg de richtlijnen van medewerkers en hulpdiensten ter plekke. De meest recente informatie wordt ter plekke verstrekt, vervolgens via Social Media, daarna via onze website.
 • Bij aankoop en/of het bezit van een ticket, en/of bij het betreden van het festival, en de parking, heeft u kennis genomen van dit reglement en aanvaardt u alle vermelden items.

Organisator: DIVINO door Elyn Vandenwyngaert – postadres: Lommelsebaan 61, 3940 Hechtel (B) – BE0723.627.126 – mailadres: info@divinonight.be

Winkelwagen